Úvodní stránka>Aktuality>Obsazení a pronájem hřiště s umělou trávou 3.generace

Na stránce http://www.hanackaslavia.cz/umela-trava je uveden odkaz na soubor MS EXCEL, který zobrazuje nově vydaný rozpis obsazení hřiště s umělou trávou třetí generace, které bylo nedávno zcela nově zrekonstruováno. 

Na uvedené stránce je i aktuální ceník pro zájemce z řad externích klubů, kteří si mohou na sekretariátu domluvit pronájem.  

Rychlý odkaz na stránku umělá tráva je také na úvodní stránce http://www.hanackaslavia.cz/ formou jednoho z hypertextových oken v rámci sekce s osmi okny pod hlavním banerem nahoře.